Biofiltry

Cindy Vargas Lotne związki organiczne

Biofiltracja to technologia, w której emisje gazowe, które mają być oczyszczone, są przenoszone przez biologicznie aktywny środek porowaty.