Download brochure

W zależności od typu i wielkości usuwanego zanieczyszczenia stosujemy różne technologie filtracji i oczyszczania powietrza:

DYMY SUCHE I PYŁY

Technologie:
Filtry wkładowe | Filtry workowe | Filtry hydrodynamiczne | Filtry cyklonowe
Do odciągania dymów pochodzących z obróbki na sucho oraz filtracji pyłów gruboziarnistych, drobnych, ultradrobnych i wybuchowych (ATEX).

MGŁA OLEJOWA

Technologie:
Filtry wirowe | Filtry statyczne | Filtry koalescencyjne
Do filtracji mgieł i oparów olejowych, które są szczególnie powszechne w obróbce maszynowej z wykorzystaniem olejów i emulsji.

LOTNE ZWIĄZKI ORGANICZNE

Technologie:
Płuczki wieżowe gazu | Utleniacze termiczne RTO | Filtry z węglem aktywnym.
Instalacje do usuwania rozpuszczalników, lotnych związków organicznych (węglowodorów, aldehydów, eterów, alkoholi, estrów, CFC, HCFC) i zapachów.

Zastosowania

Jesteśmy najbardziej kompetentnym partnerem technologicznym dla każdej gałęzi przemysłu, w której jakość powietrza jest kluczowym wyzwaniem.
Podstawowe zastosowania naszych produktów to:


Clean Air for a better planet

HFiltration S.r.l. pracuje od trzydziestu
lat w branży oczyszczania i
filtracji powietrza w wielu sektorach
przemysłu, mając na celu ochronę środowiska i jego
zrównoważony rozwój oraz zawsze
stosując się do zasad jakości
i certyfikatów bezpieczeństwa.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Placeholder

SERWIS & SPARE PARTS

Od usług inżynieryjnych po serwis posprzedażowy

Oferujemy stały, rzetelny i natychmiastowy serwis; począwszy od wyboru produktu, poprzez projektowanie złożonych systemów filtracji, konserwację bieżącą lub specjalną, aż po sprzedaż części zamiennych gwarantującą wysoki poziom wydajności i zrównoważone koszty eksploatacji.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Aktualności

Wpisz twojego maila, aby otrzymywać wiadomości*